Information 2016

Kartor
9km klicka här!
4km klicka här!
2km klicka här!
Mini 1,5km klicka här!

Sammanfattning av de olika loppen

Victorialoppet 9 km
Lättlöpt, flack och intressant bana. För 2 år sedan lades ca 3km av den 9km långa banan om.
Den nya sträckningen är förlagd till den yttre delen av Borgholms hamn, Sjöstugeområdet, där Borgholms vackra badplats är belägen, därefter längs stranden vid det nya bostadsområdet ”Dovreviken”för att sedan ansluta till den välbekanta cykelvägen. Avslutningen är densamma. Massor av publik brukar kanta banan och vi räkna med ännu mer i år, framför allt längs den nya delen av banan. Den eventuella trängsel, som tidigare har förekommit vid ingången till Slottsskogen, är nu borta. Tidtagning sker med engångschip och redovisas som nettotid. Uppvärmning till musik före start. Efter målgång bjuder vi på dricka och tilltugg. Samtliga erhåller Victorialoppets plakett.

Loppet är sanktionerat av Svenska Friidrottsförbundet!

Victoriajoggen 4 km
Lättlöpt bana som är anpassad för dem som tycker att 9 km är för långt och även i år gäller ”frivillig” tidtagning. Gå-lunka-löp är mottot, ingen tävling! Om man inte vill ha någon tidtagning använder man helt enkelt inte det chip man får. Även denna bana fick ny sträckning för 2 år sedan och går nu till största delen i hamnområdet. Precis som i Victorialoppet sker uppvärmning till musik före start. Efter målgång bjuder vi på dricka och tilltugg. Samtliga erhåller Victoriajoggens medalj.

Lilla Victorialoppet 2 km och 4 km
Ungdomsklasser för flickor och pojkar 10- 18 år. Även här ändrades bansträckningen för 2 år sedan, Av 2 km-banan har ca 500 m ändrats medan avslutningen och målgången är som tidigare. 4 km-banan är densamma som beskrivs under Victoriajoggen. Tidtagning med datachip. Priser till de bästa i varje klass, medalj och dryck till alla , tilltugg till P/F16 och P/F18 alla övriga får glass!

Lilla Victorialoppets Miniklass 1,5 km
För de minsta i familjen. Start vi idrottsplatsen kl. 15.00 då flera hundra glada barn springer iväg på en ”kortis” genom Slottsskogen och tillbaka till idrottsplatsen. Ingen tidtagning och möjlighet för vuxna att springa med och coacha de yngsta deltagarna. Alla deltagare med” vuxna coacher” startar 5 meter bakom övriga. Glass, dryck och medalj vid målgången förgyller festen.

Klassindelning

Victorialoppet/Victoriajoggen

ÖKK
ÖKM
VJ

Öppen klass kvinnor
Öppen klass män
Victoriajoggen kvinnor/män

9 km
9 km
4 km

Alla löpare i Victorialoppet startar i en öppen klass. Gemensam start för kvinnor och män


Lilla Victorialoppet

F/P 18
F/P 16
F/P 14
F/P 12
F/P 10
Mini

Flickor/pojkar 1998-99
Flickor/pojkar 2000-01
Flickor/pojkar 2002-03
Flickor/pojkar 2004-05
Flickor/pojkar 2006-07
Flickor/pojkar 2008 eller senare

4 km
4 km
2 km
2 km
2 km
1,5 km utan tidtagningAnmälan
Sista ordinarie anmälningsdag 1 juli 2016

1. Anmälan och betalning görs i första hand här via vår hemsida.
Klicka här för att komma till internetanmälningen.

2. Bankgiro
Anmälan kan även som tidigare göras i samband med inbetalning av startavgiften till bankgiro 5607-6037 Victorialoppet. Endast en anmälan per inbetalning.
Skriv namn, adress, E-post, födelseår och klubb eller förening på inbetalningsblanketten.
Betalar du via nätet skriv in Namn, Adress & E-postadress i medelanderutan.


3. Efteranmälan
Efteranmälan kan göras på internet via vår hemsida 2/7-10/7 samt på tävlingsdagen vid nummerlappsutdelningen. På tävlingsdagen gäller följande tider, Victorialoppet senast klockan 18.00, Victoriajoggen senast klockan 16.00, Lilla Victorialoppet senast klockan 14.00.Startavgift

1. Ordinarie avgifter
Victorialoppet 300 kronor, Victoriajoggen 200 kronor, Lilla Victorialoppet 120 kronor.

2. Efteranmälan
Victorialoppet 400 kronor, Victoriajoggen 300 kronor, Lilla Victorialoppet 150 kronor.


Nummerlappsutdelning
Nummerlapparna hämtas under tävlingsdagen mellan klockan 10.00 och 18.00 i Borgholms Sporthall


Omklädning
Män/pojkar: Borgholms Sporthall
Kvinnor/flickor: Victoriaskolans gymnastiksal

Samtliga deltager på egen risk.


Tidtagning sker med engångs chip. För stora Victorialoppet redovisas sluttiden som "nettotid" i resultatlistan.

Starttider och startplatser

Victorialoppet
Startplats Borgholms Sporthall.

Öppen klass
Kvinnor och Män
ÖKK/ÖKM klockan 19:00

Victoriajoggen
Startplats Borgholm Idrottsplats, konstgräsplanen.

Kvinnor och Män VJ klockan 17.30

Lilla Victorialoppet Startplats Borgholm Idrottsplats, konstgräsplanen.

Mini

P10
F10

P12
F12

P14
F14

P16
F16

P18
F18
kl 15.00

kl 15.30
kl 15.45

kl 16.00
kl 16.15

kl 16.30
kl 16.45

kl 17.10
kl 17.10

kl 17.10
kl 17.10


Upplysningar
Upplysningar lämnas av IFK Borgholms kansli, telefon 0485-10095, säkrast 9-10 eller
E-post: